Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic

1.  PODSTAWA PRAWNA:

 

art. 47 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.)
§5 Rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2012 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)

 

2.  FORMA  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

zawiadomienie o oznaczeniu numerem  porządkowym

  

3.  WYMAGANE DOKUMENTY

 

3.1. Wypełniony wniosek – druk do pobrania (załącznik)
3.2. kopia mapy (może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1: 10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki)

 

4.  DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD

 -

 

5.  WYSOKOŚĆ OPŁAT

 -

 

6.  TERMIN ODPOWIEDZI

- do 30 dni

7.  KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA

 

Inspektor d/s  Gospodarki Nieruchomościami, pokój numer  10
tel. 94 3513393, 94 3512503
e-mail: grunty@goscino.com.pl

 

8.  TRYB ODWOŁAWCZY

 

- nie przysługuje

  

9.  SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW

 

- pocztą, w Urzędzie

 

10. DODATKOWE INFORMACJE

 

Zawiadomienie przekazywane jest do USC,  Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu – Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Statystycznego.

 

wniosek o nadanie numeru porządkowego

17.5 KBPobierz

wniosek o nadanie numeru porządkowego

40 KBPobierz