Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic

1.  PODSTAWA PRAWNA:

 

art. 47 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.)
§5 Rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2012 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)

 

2.  FORMA  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

zawiadomienie o oznaczeniu numerem  porządkowym

  

3.  WYMAGANE DOKUMENTY

 

3.1. Wypełniony wniosek – druk do pobrania (załącznik)
3.2. kopia mapy (może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1: 10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki)

 

4.  DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD

 -

 

5.  WYSOKOŚĆ OPŁAT

 -

 

6.  TERMIN ODPOWIEDZI

- do 30 dni

7.  KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA

 

Inspektor d/s  Gospodarki Nieruchomościami, pokój numer  10
tel. 94 3513393, 94 3512503
e-mail: grunty@goscino.com.pl

 

8.  TRYB ODWOŁAWCZY

 

- nie przysługuje

  

9.  SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW

 

- pocztą, w Urzędzie

 

10. DODATKOWE INFORMACJE

 

Zawiadomienie przekazywane jest do USC,  Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu – Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Statystycznego.

 

wniosek o nadanie numeru porządkowego

17.5 KBPobierz

wniosek o nadanie numeru porządkowego

40 KBPobierz