Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

2009 rokWymiana linii oświetleniowej napowietrznej na kablową w Mołkowie dz. 14,24,28 - CP.B. 7331/15/2009

49 KBPobierz

Przebudowa drogi ul. Kościuszki dz. 937, 271/12, 247/1, 247 - CP.B. 7331/04/2009

24 KBPobierz

Budowa ścieżki rowerowej na działkach: Obręb” Gościno d.-472, Gościno Dwór dz.- 4, Karkowo dz.– 2, Dargocice dz.– 231. - CP.B. 7331/8/2009

46 KBPobierz

Budowa boiska ORLIK 2012 oraz pomieszczeń socjalnych przy Szkole podstawowej Robuń dz. 130/1, 131, 296/4. - CP.B. 7331/7/2009

46 KBPobierz

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV wraz z infrastruktura towarzyszącą , w tym linią światłowodową, relacji Farma Wiatrowa Karkowo Gm .Gościno- stacja elektroenergetyczna 110/SN kV(GPZ) Karścino Gm. Karlino a także elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV w rejonie Farmy Wiatrowej Karkowo. - CP.B. 7331/6/2009

47 KBPobierz

Przebudowa drogi ul. Szafirowa dz. 946/6, 259/2, 976 - CP.B. 7331/05/2009

24 KBPobierz

Przebudowa drogi ul. Rubinowa dz. 260/3, 977/2 - CP.B. 7331/03/2009

23 KBPobierz

Przebudowa drogi ul. Grunwaldzka dz. 427, 312/3, 306/3, 548/77, 549/24, 549/22 - CP.B. 7331/02/2009

24 KBPobierz

Dowieszenie anten na istniejącej wieży PTK Centertela w Gościnie dz. 601/2 - CP.B. 7331/01/2009

46 KBPobierz

Budowa stacji bazowej KOL0301AGościno dz. 901/3 - CP.B. 7331/ 11 /2009

24 KBPobierz

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 80 SDR-11 De 63 mm w ulicy Kościelnej w Gościnie. - CP.B. 7331/12/2009

24 KBPobierz