Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

2009 rokWymiana linii oświetleniowej napowietrznej na kablową w Mołkowie dz. 14,24,28 - CP.B. 7331/15/2009

49 KBPobierz

Przebudowa drogi ul. Kościuszki dz. 937, 271/12, 247/1, 247 - CP.B. 7331/04/2009

24 KBPobierz

Budowa ścieżki rowerowej na działkach: Obręb” Gościno d.-472, Gościno Dwór dz.- 4, Karkowo dz.– 2, Dargocice dz.– 231. - CP.B. 7331/8/2009

46 KBPobierz

Budowa boiska ORLIK 2012 oraz pomieszczeń socjalnych przy Szkole podstawowej Robuń dz. 130/1, 131, 296/4. - CP.B. 7331/7/2009

46 KBPobierz

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV wraz z infrastruktura towarzyszącą , w tym linią światłowodową, relacji Farma Wiatrowa Karkowo Gm .Gościno- stacja elektroenergetyczna 110/SN kV(GPZ) Karścino Gm. Karlino a także elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV w rejonie Farmy Wiatrowej Karkowo. - CP.B. 7331/6/2009

47 KBPobierz

Przebudowa drogi ul. Szafirowa dz. 946/6, 259/2, 976 - CP.B. 7331/05/2009

24 KBPobierz

Przebudowa drogi ul. Rubinowa dz. 260/3, 977/2 - CP.B. 7331/03/2009

23 KBPobierz

Przebudowa drogi ul. Grunwaldzka dz. 427, 312/3, 306/3, 548/77, 549/24, 549/22 - CP.B. 7331/02/2009

24 KBPobierz

Dowieszenie anten na istniejącej wieży PTK Centertela w Gościnie dz. 601/2 - CP.B. 7331/01/2009

46 KBPobierz

Budowa stacji bazowej KOL0301AGościno dz. 901/3 - CP.B. 7331/ 11 /2009

24 KBPobierz

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 80 SDR-11 De 63 mm w ulicy Kościelnej w Gościnie. - CP.B. 7331/12/2009

24 KBPobierz