Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

2009 rokB. 7331/48/2009 - Budowa budynku rekreacyjnegoZąbrowo 46/1

74 KBPobierz

Budowa budynku letniskowo-mieszkalnego Dargocice dz. 15/4 - Kopiecki Krzysztof - B. 7331/44/2009

24 KBPobierz

Budowa zagrodowa Jarogniew dz. 774/1 - Mróz Izabela - B. 7331/43/2009 - Wydano decyzje nr 41 z dnia 21.08.2009 r. komplet akt w pok. 12 Urzędu Gminy.

24 KBPobierz

Budowa budynku letniskowo - mieszkalnego Dargocice dz. 15/3 - Zgorzak Antoni - B. 7331/43/2009

24 KBPobierz

Budowa garażu Myślino dz. 16/22 - Małgorzata i Zbigniew Markowski - B. 7331/42/2009

24 KBPobierz

Rozbudowa istniejącego budynku Ołuzna 42/1 - Henryk Góral - B. 7331/42/2009 - Wydano decyzję nr 37/2009 z dnia 21.08.2009.Komplet akt w pk. nr 12 Urzedu Gminy.

24 KBPobierz

Budowa magazynu na surowce łatwopalne - TROTON - B. 7331/40/2009

24 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego dz. 1016 Jarogniew - Korowajczyk Elżbieta - B. 7331/39/2009

24 KBPobierz

Zmiana sposobu użytkowania z użytkowego na handel i gastronomię dz. 259/1 - Siejskowska Maria - B. 7331/38/2009

24 KBPobierz

Dobudowa balkonu do budynku mieszkalnego - Koralewska Henryka - B. 7331/36/2009

24 KBPobierz

Budowa budynku jednorodzinnego w Gościnie ul. Szafirowa dz. 936 - B. 7331/24/2009

48 KBPobierz

Budowa budynku jednorodzinnego Pobłocie Małe 12/5 - B. 7331/25/2009

48 KBPobierz

Budowa zagrodowa Ołużna 101/4 - B. 7331/26/2009

49 KBPobierz

Budowa wiaty i komina na dz. 110/3 Ząbrowo - B. 7331/27/2009

49 KBPobierz

Budowa siedliska dz. 208,209 Gościno - B. 7331/28 /2009

48 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej Robuń dz. 133 - B. 7331/29/2009

48 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego Gościno dz. 474/7 - B. 7331/30/2009

49 KBPobierz

Stajnia dla koni z poddaszem użytkowym Lubkowice dz. 71/2 - B. 7331/31/2009

49 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego Gościno dz. 499, Mirosław Szczegielniak - B. 7331/17/2009

24 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Mołtowska dz. 152 w Gościnie, Zbigniew Nachyła - B. 7331/13/2009

24 KBPobierz

Budowa zagrodowa Dargocice dz. 21/2, Dariusz Filipczak - B. 7331/22/2009

24 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Gościno dz.186 - B. 7331/15/2009

24 KBPobierz

Budowa budynku gospodarczego, piwnica na płody rolne - B. 7331/01/09

24 KBPobierz

Budowa budynku gospodarczego, piwnica na płody rolne - B. 7331/02/09

24 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego i gospodarczego B. 7331/02/09

34 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny nie podpiwniczony z garażem - B. 7331/03/09

34 KBPobierz

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkanie - B. 7331/04/09

23 KBPobierz

Budowa budynku jednorodzinnego z garażem Dz. 117/7 Ołużna - B. 7331/05/09

23 KBPobierz

Nadbudowa budynku mieszkalnego Bożena Nabłonek Ramlewo 12 dz. 127/21 - B. 7331/06/2009

23 KBPobierz

Budowa świetlicy wiejskiej Ząbrowo dz. 137 - B. 7331/07/2009

24 KBPobierz

Budowa świetlicy wiejskiej Ramlewo dz. 152/6 - B. 7331/08/2009

24 KBPobierz

Budowa świetlicy wiejskiej Pławęcino dz. 21/14 - B. 7331/09/2009

24 KBPobierz

Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu Gościno dz. 299/2, 862/2, 863. - B. 7331/10/2009

24 KBPobierz

Budowa siedliska Gościno dz. 826. - B. 7331/11/2009

24 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Gościno dz. 229/16 - B. 7331/12/2009

24 KBPobierz

Instalacja zbiorników na gaz płynny z przyłączem Osiadacz Krzysztof Ramlewo dz. 154/29 - B. 7331/19/2009

24 KBPobierz