Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

2009 rokB. 7331/48/2009 - Budowa budynku rekreacyjnegoZąbrowo 46/1

74 KBPobierz

Budowa budynku letniskowo-mieszkalnego Dargocice dz. 15/4 - Kopiecki Krzysztof - B. 7331/44/2009

24 KBPobierz

Budowa zagrodowa Jarogniew dz. 774/1 - Mróz Izabela - B. 7331/43/2009 - Wydano decyzje nr 41 z dnia 21.08.2009 r. komplet akt w pok. 12 Urzędu Gminy.

24 KBPobierz

Budowa budynku letniskowo - mieszkalnego Dargocice dz. 15/3 - Zgorzak Antoni - B. 7331/43/2009

24 KBPobierz

Budowa garażu Myślino dz. 16/22 - Małgorzata i Zbigniew Markowski - B. 7331/42/2009

24 KBPobierz

Rozbudowa istniejącego budynku Ołuzna 42/1 - Henryk Góral - B. 7331/42/2009 - Wydano decyzję nr 37/2009 z dnia 21.08.2009.Komplet akt w pk. nr 12 Urzedu Gminy.

24 KBPobierz

Budowa magazynu na surowce łatwopalne - TROTON - B. 7331/40/2009

24 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego dz. 1016 Jarogniew - Korowajczyk Elżbieta - B. 7331/39/2009

24 KBPobierz

Zmiana sposobu użytkowania z użytkowego na handel i gastronomię dz. 259/1 - Siejskowska Maria - B. 7331/38/2009

24 KBPobierz

Dobudowa balkonu do budynku mieszkalnego - Koralewska Henryka - B. 7331/36/2009

24 KBPobierz

Budowa budynku jednorodzinnego w Gościnie ul. Szafirowa dz. 936 - B. 7331/24/2009

48 KBPobierz

Budowa budynku jednorodzinnego Pobłocie Małe 12/5 - B. 7331/25/2009

48 KBPobierz

Budowa zagrodowa Ołużna 101/4 - B. 7331/26/2009

49 KBPobierz

Budowa wiaty i komina na dz. 110/3 Ząbrowo - B. 7331/27/2009

49 KBPobierz

Budowa siedliska dz. 208,209 Gościno - B. 7331/28 /2009

48 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej Robuń dz. 133 - B. 7331/29/2009

48 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego Gościno dz. 474/7 - B. 7331/30/2009

49 KBPobierz

Stajnia dla koni z poddaszem użytkowym Lubkowice dz. 71/2 - B. 7331/31/2009

49 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego Gościno dz. 499, Mirosław Szczegielniak - B. 7331/17/2009

24 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Mołtowska dz. 152 w Gościnie, Zbigniew Nachyła - B. 7331/13/2009

24 KBPobierz

Budowa zagrodowa Dargocice dz. 21/2, Dariusz Filipczak - B. 7331/22/2009

24 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Gościno dz.186 - B. 7331/15/2009

24 KBPobierz

Budowa budynku gospodarczego, piwnica na płody rolne - B. 7331/01/09

24 KBPobierz

Budowa budynku gospodarczego, piwnica na płody rolne - B. 7331/02/09

24 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego i gospodarczego B. 7331/02/09

34 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny nie podpiwniczony z garażem - B. 7331/03/09

34 KBPobierz

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkanie - B. 7331/04/09

23 KBPobierz

Budowa budynku jednorodzinnego z garażem Dz. 117/7 Ołużna - B. 7331/05/09

23 KBPobierz

Nadbudowa budynku mieszkalnego Bożena Nabłonek Ramlewo 12 dz. 127/21 - B. 7331/06/2009

23 KBPobierz

Budowa świetlicy wiejskiej Ząbrowo dz. 137 - B. 7331/07/2009

24 KBPobierz

Budowa świetlicy wiejskiej Ramlewo dz. 152/6 - B. 7331/08/2009

24 KBPobierz

Budowa świetlicy wiejskiej Pławęcino dz. 21/14 - B. 7331/09/2009

24 KBPobierz

Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu Gościno dz. 299/2, 862/2, 863. - B. 7331/10/2009

24 KBPobierz

Budowa siedliska Gościno dz. 826. - B. 7331/11/2009

24 KBPobierz

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Gościno dz. 229/16 - B. 7331/12/2009

24 KBPobierz

Instalacja zbiorników na gaz płynny z przyłączem Osiadacz Krzysztof Ramlewo dz. 154/29 - B. 7331/19/2009

24 KBPobierz