Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

2011 rokB. 6730/48/2011 - Budowa jednorodzinna Gościno ul. Złota dz. 115/28

24 KBPobierz

B. 6730/44/2011 - Zmiana sposobu użytkowania Bi na budynek mieszkalny Dargocice 50/1

24 KBPobierz

B. 6730/43/2011 - Budowa jednorodzinna , garaż wolnostojący Gościno dz. 558/14

24 KBPobierz

B. 6730/42/2011 - Budowa budynku mieszkalnego budynkiem gospodarczym i garażem Gościno dz. 75/3 i 75/9

24 KBPobierz

B. 6730/40/2011 - Budowa budynku jednorodzinnego Gościno dz. 280/1

24 KBPobierz

B. 6730/31/2011 - Budowa zespołu bloków mieszkalnych Gościno dz. 588.

24 KBPobierz

B. 6730/23/2011 - Budowa budynku garażowo – gospodarczego w zabudowie zagrodowej Gościno ul. Bajkowa dz. 844/3

63 KBPobierz

B. 6730/22/2011 - Budowa budynku mieszkalnego dz. 136/20 Ząbrowo

66 KBPobierz

B. 6730/21/2011 - Ustawienie zbiornika blaszanego Lubkowice dz. 78/4

63 KBPobierz

B. 6730/20/2011 - Rozbudowa zagrodowa Gościno dz. 712/2

63 KBPobierz

B. 6730/19/2011 - Rozbudowa siedliska – wiata dz. 502 Gościno

63 KBPobierz

B. 6730/18/2011 - Budowa jednorodzinna Gościno dz. 857/2

24 KBPobierz

B. 6730/17/2011 - Zmiana sposobu użytkowania bud. gospodarczego na remizę strażacką i garaż na samochód straży.

63 KBPobierz

B. 6730/15/2011 - Budynek gospodarczy dz. 828 w Gościnie ul. Lipowa

63 KBPobierz

B. 6730/14/2011 - Wykonanie zewnętrznych instalacji cieplnych i instalacji systemu pompy cieplnej dla obiektu DPS w Gościnie ul. Karlińska 1.

76 KBPobierz

B. 6730/12/2011 - Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkanie Gościno dz. 557/1

63 KBPobierz

B. 6730/10/2011 - Zmiana sposobu użytkowania magazyn na myjnie samochodową i strych na pomieszczenia mieszkalne Gościno dz. 330/5

63 KBPobierz

B. 6730/9/2011 - Budowa jednorodzinna budynek mieszkalny Kamica 4/20

62 KBPobierz

B. 7331/8/2011 - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Gościno dz. 79/8

62 KBPobierz

B. 7331/7/2011 - Przebudowa i nadbudowa obiektu byłego młyna na cele turystyki wiejskiej oraz mieszkaniowe dz. 225/9 i 225/2 Gościno

75 KBPobierz

B. 7331/6/2011 - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na pom. mieszkalne

62 KBPobierz

B. 7331/4/2011 - Budynek mieszkalny Jednorodzinny Gościno dz. 314/2

62 KBPobierz

B. 7331/2/2011 - Zmiana sposobu użytkowania strychu na mieszkanie dz. 254/8

73 KBPobierz

B. 7331/1/2011 - Budowa stacji kontroli pojazdów Gościno dz. 391/1, 387/2, 386/12

59 KBPobierz