Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

2011 rokB. 6730/48/2011 - Budowa jednorodzinna Gościno ul. Złota dz. 115/28

24 KBPobierz

B. 6730/44/2011 - Zmiana sposobu użytkowania Bi na budynek mieszkalny Dargocice 50/1

24 KBPobierz

B. 6730/43/2011 - Budowa jednorodzinna , garaż wolnostojący Gościno dz. 558/14

24 KBPobierz

B. 6730/42/2011 - Budowa budynku mieszkalnego budynkiem gospodarczym i garażem Gościno dz. 75/3 i 75/9

24 KBPobierz

B. 6730/40/2011 - Budowa budynku jednorodzinnego Gościno dz. 280/1

24 KBPobierz

B. 6730/31/2011 - Budowa zespołu bloków mieszkalnych Gościno dz. 588.

24 KBPobierz

B. 6730/23/2011 - Budowa budynku garażowo – gospodarczego w zabudowie zagrodowej Gościno ul. Bajkowa dz. 844/3

63 KBPobierz

B. 6730/22/2011 - Budowa budynku mieszkalnego dz. 136/20 Ząbrowo

66 KBPobierz

B. 6730/21/2011 - Ustawienie zbiornika blaszanego Lubkowice dz. 78/4

63 KBPobierz

B. 6730/20/2011 - Rozbudowa zagrodowa Gościno dz. 712/2

63 KBPobierz

B. 6730/19/2011 - Rozbudowa siedliska – wiata dz. 502 Gościno

63 KBPobierz

B. 6730/18/2011 - Budowa jednorodzinna Gościno dz. 857/2

24 KBPobierz

B. 6730/17/2011 - Zmiana sposobu użytkowania bud. gospodarczego na remizę strażacką i garaż na samochód straży.

63 KBPobierz

B. 6730/15/2011 - Budynek gospodarczy dz. 828 w Gościnie ul. Lipowa

63 KBPobierz

B. 6730/14/2011 - Wykonanie zewnętrznych instalacji cieplnych i instalacji systemu pompy cieplnej dla obiektu DPS w Gościnie ul. Karlińska 1.

76 KBPobierz

B. 6730/12/2011 - Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkanie Gościno dz. 557/1

63 KBPobierz

B. 6730/10/2011 - Zmiana sposobu użytkowania magazyn na myjnie samochodową i strych na pomieszczenia mieszkalne Gościno dz. 330/5

63 KBPobierz

B. 6730/9/2011 - Budowa jednorodzinna budynek mieszkalny Kamica 4/20

62 KBPobierz

B. 7331/8/2011 - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Gościno dz. 79/8

62 KBPobierz

B. 7331/7/2011 - Przebudowa i nadbudowa obiektu byłego młyna na cele turystyki wiejskiej oraz mieszkaniowe dz. 225/9 i 225/2 Gościno

75 KBPobierz

B. 7331/6/2011 - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na pom. mieszkalne

62 KBPobierz

B. 7331/4/2011 - Budynek mieszkalny Jednorodzinny Gościno dz. 314/2

62 KBPobierz

B. 7331/2/2011 - Zmiana sposobu użytkowania strychu na mieszkanie dz. 254/8

73 KBPobierz

B. 7331/1/2011 - Budowa stacji kontroli pojazdów Gościno dz. 391/1, 387/2, 386/12

59 KBPobierz