Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR XLVI/294/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty”, w którym funkcję Lidera pełnić będzie Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty....Uchwała NR XLVI/294/10

111 KBPobierz

Załącznik

16.7 KBPobierz