Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR XLVI/287/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty”, w którym funkcję Lidera pełnić będzie Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ...Uchwała NR XLVI/287/10

55 KBPobierz

Załącznik Nr 1

39 KBPobierz