Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR XLVII/295/10 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 w celu dostosowania uchwały Rady Gminy Gościno NR XLIV/276/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 do przepisów ustawy...Uchwała NR XLVII/295/10

121 KBPobierz