Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR LII/324/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie

- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ołużna w Gminie Gościno na lata 2010 – 2017 oraz uchylenia Uchwały Nr XXXIII/206/09 Rady Gminy Gościno  z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ołużna w Gminie Gościno na lata 2007 – 2013

Uchwała NR LII/324/10

63 KBPobierz

Plan Odnowy Miejscowości Ołużna w Gminie Gościno na lata 2010 – 2017

211 KBPobierz