Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR LII/323/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie

- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ząbrowo w Gminie Gościno na lata 2010 – 2017 oraz uchylenia Uchwały Nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Gościno  z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ząbrowo w Gminie Gościno na lata 2007 – 2013

Uchwała NR LII/323/10

63 KBPobierz

Plan Odnowy Miejscowości Ząbrowo w Gminie Gościno na lata 2010 – 2017

1.1 MBPobierz