Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

III Sesja z 30.12.2010r.

Uchwała Nr III/8/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gościno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok,

Uchwała Nr III/9/10 z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010,
Załączniki: Nr 1, Nr 2

Uchwała Nr III/10/10 z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gościno na rok 2011,
Załączniki: Nr 1
, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6
Uchwała Nr III/11/10 z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościno na lata 2011-2020,
Załączniki: Nr 1, Nr 2, Wykaz przedsięwzięć do WPF
Uchwała Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawieustalenia wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Gościno,
Uchwała Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawieutworzenia Straży Miejskiej,
Uchwała Nr III/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.