Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

III Sesja z 30.12.2010r.

Uchwała Nr III/8/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gościno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok,

Uchwała Nr III/9/10 z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010,
Załączniki: Nr 1, Nr 2

Uchwała Nr III/10/10 z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gościno na rok 2011,
Załączniki: Nr 1
, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6
Uchwała Nr III/11/10 z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościno na lata 2011-2020,
Załączniki: Nr 1, Nr 2, Wykaz przedsięwzięć do WPF
Uchwała Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawieustalenia wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Gościno,
Uchwała Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawieutworzenia Straży Miejskiej,
Uchwała Nr III/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.