Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

V Sesja z 24.02.2011r.Protokół Nr V/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 roku

130 KBPobierz

Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gościno

785 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/11

16.5 KBPobierz

Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Gościnie

200 KBPobierz

Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

98 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/11

234 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/11

45 KBPobierz

Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gościnie Nr IV/23/11 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Gościna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

67 KBPobierz

Uchwała Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Gościna

56 KBPobierz