Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

V Sesja z 24.02.2011r.Protokół Nr V/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 roku

130 KBPobierz

Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gościno

785 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/11

16.5 KBPobierz

Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Gościnie

200 KBPobierz

Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

98 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/11

234 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/11

45 KBPobierz

Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gościnie Nr IV/23/11 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Gościna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

67 KBPobierz

Uchwała Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Gościna

56 KBPobierz