Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne Stanowisko ds. Informacji i PromocjiSAMODZIELNE STANOWISKO PRACY

DS. INFORMACJI I PROMOCJI

 

Referent Robert Jachimowicz

 

tel/fax (094) 351 25 03 wew. 386

e-mail: promocja@goscino.com.pl

--------------------------------------------------------------------------------

 

1.       Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw informacji i promocji należy:

2.       Informowanie mediów o pracy Rady Gminy, Komisji Rady oraz o ważniejszych wydarzeniach dotyczących ogółu mieszkańców.

3.       Sporządzanie koncepcji i planów promocji krajowej i zagranicznej.

4.       Przygotowywanie rocznych planów przedsięwzięć promocyjnych.

5.       Koordynowanie działań wynikających z podpisanej umowy o współpracy pomiędzy gminą Gościno a gminą Montmorillon we Francji.

6.       Prowadzenie informacji internetowej.

7.       Gromadzenie informacji o gminie i przygotowanie materiałów promujących gminę na zewnątrz.

8.       Aktualizacja biuletynu informacji publicznej.