Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne Stanowisko ds. Informacji i PromocjiSAMODZIELNE STANOWISKO PRACY

DS. INFORMACJI I PROMOCJI

 

Referent Robert Jachimowicz

 

tel/fax (094) 351 25 03 wew. 386

e-mail: promocja@goscino.com.pl

--------------------------------------------------------------------------------

 

1.       Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw informacji i promocji należy:

2.       Informowanie mediów o pracy Rady Gminy, Komisji Rady oraz o ważniejszych wydarzeniach dotyczących ogółu mieszkańców.

3.       Sporządzanie koncepcji i planów promocji krajowej i zagranicznej.

4.       Przygotowywanie rocznych planów przedsięwzięć promocyjnych.

5.       Koordynowanie działań wynikających z podpisanej umowy o współpracy pomiędzy gminą Gościno a gminą Montmorillon we Francji.

6.       Prowadzenie informacji internetowej.

7.       Gromadzenie informacji o gminie i przygotowanie materiałów promujących gminę na zewnątrz.

8.       Aktualizacja biuletynu informacji publicznej.