Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Biblioteka PublicznaGMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GOŚCINO

ul. Dywizji Wojska Polskiego 58

 

tel/fax (094) 351 25 85

e-mail: goscino@goscino.com.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Pracą Gminnej Biblioteki Publicznej kieruje Kierownik p. Renata Maksymiuk.

 

Gminna Biblioteka Publiczna jest komórką organizacyjną Urzędu, w skład której wchodzą:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gościnie,

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Robuniu.