Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Biblioteka PublicznaGMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GOŚCINO

ul. Dywizji Wojska Polskiego 58

 

tel/fax (094) 351 25 85

e-mail: goscino@goscino.com.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Pracą Gminnej Biblioteki Publicznej kieruje Kierownik p. Renata Maksymiuk.

 

Gminna Biblioteka Publiczna jest komórką organizacyjną Urzędu, w skład której wchodzą:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gościnie,

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Robuniu.