Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Samodzielne stanowisko pracy ds. Techniczno - Kancelaryjnych oraz Ewidencji Działalności GospodarczejSAMODZIELNE stanowiskO pracy

ds. Techniczno-kancelaryjnych oraz ewidencji działalności gospodarczej


Karolina Gardziewicz


tel/fax (094) 351 25 03 wew. 382
e-mail:
sekretariat@goscino.com.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw techniczno-kancelaryjnych oraz ewidencji działalności gospodarczej należy:

  

1.       Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

a)       prowadzenie ewidencji korespondencji,

b)       przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

c)       prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

d)       przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,

e)       prowadzenie rejestrów: skarg, wniosków, zwolnień lekarskich,

f)         załatwianie spraw pieczęci urzędu i pracowników (ustalanie treści, zamawianie, wydawanie, zwroty, ewidencja),

g)       zaopatrzenie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne

2.       Prowadzenie archiwum zakładowego.

3.       Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie ewidencji działalności gospodarczej oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.