Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Samodzielne stanowisko pracy ds. Techniczno - Kancelaryjnych oraz Ewidencji Działalności GospodarczejSAMODZIELNE stanowiskO pracy

ds. Techniczno-kancelaryjnych oraz ewidencji działalności gospodarczej


Karolina Gardziewicz


tel/fax (094) 351 25 03 wew. 382
e-mail:
sekretariat@goscino.com.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw techniczno-kancelaryjnych oraz ewidencji działalności gospodarczej należy:

  

1.       Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

a)       prowadzenie ewidencji korespondencji,

b)       przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

c)       prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

d)       przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,

e)       prowadzenie rejestrów: skarg, wniosków, zwolnień lekarskich,

f)         załatwianie spraw pieczęci urzędu i pracowników (ustalanie treści, zamawianie, wydawanie, zwroty, ewidencja),

g)       zaopatrzenie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne

2.       Prowadzenie archiwum zakładowego.

3.       Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie ewidencji działalności gospodarczej oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.