Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

SAMODZIELNE stanowiskO pracy

 ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Inspektor Wiesława Korycka

tel/fax (094) 351 25 03 wew. 393
e-mail:
grunty@goscino.com.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw gospodarki nieruchomościami i rolnictwa należy:

 

1.       sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1)       prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości stanowiących własność gminy,

2)       organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

3)       praca w komisjach przetargowych,

4)       wykonywanie czynności związanych z nabyciem mienia komunalnego,

5)       prowadzenie spraw w zakresie podziałów geodezyjnych nieruchomości,

6)       prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

7)       prowadzenie rejestru sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego.

2.       prowadzenie akt własnościowych gospodarstw rolnych i wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,

3.       współdziałanie z jednostkami współpracującymi na rzecz rolnictwa.