Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

SAMODZIELNE stanowiskO pracy

 ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Inspektor Wiesława Korycka

tel/fax (094) 351 25 03 wew. 393
e-mail:
grunty@goscino.com.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw gospodarki nieruchomościami i rolnictwa należy:

 

1.       sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1)       prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości stanowiących własność gminy,

2)       organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

3)       praca w komisjach przetargowych,

4)       wykonywanie czynności związanych z nabyciem mienia komunalnego,

5)       prowadzenie spraw w zakresie podziałów geodezyjnych nieruchomości,

6)       prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

7)       prowadzenie rejestru sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego.

2.       prowadzenie akt własnościowych gospodarstw rolnych i wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,

3.       współdziałanie z jednostkami współpracującymi na rzecz rolnictwa.