Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Radca Prawny

 


RADCA PRAWNY

 

mgr Jakub Węglewski

 

tel/fax (094) 351 25 03

e-mail: goscino@goscino.com.pl

________________________________________

 

Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi prawnej należy:

 

1.       opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał rady gminy oraz aktów wójta gminy,

2.       opiniowanie prawne projektów umów i porozumień, w których jedną ze stron są organy gminy,

3.       opiniowanie aktów prawnych, decyzji wydawanych z upoważnienia organów gminy,

4.       sprawowanie doradztwa prawnego na rzecz rady gminy i wszystkich stanowisk pracy w urzędzie,

5.       udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, na wniosek radnych, organów gminy, komisji oraz pracowników urzędu gminy,

6.       wydawanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych – pracowników urzędu gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

7.       informowanie wójta gminy o uchybieniach w działalności pracowników urzędu w zakresie przestrzegania i stosowania prawa oraz skutkach tych uchybień,

8.       aktualizowanie przepisów gminnych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy o samorządzie gminnym,

9.       prowadzenie bieżącej kontroli prawidłowego stosowania przepisów proceduralnych i materialnych w urzędzie,

10.   informowanie pracowników  urzędu o zmianie przepisów dot. zakresu ich obowiązków.