Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Radca Prawny

 


RADCA PRAWNY

 

mgr Jakub Węglewski

 

tel/fax (094) 351 25 03

e-mail: goscino@goscino.com.pl

________________________________________

 

Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi prawnej należy:

 

1.       opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał rady gminy oraz aktów wójta gminy,

2.       opiniowanie prawne projektów umów i porozumień, w których jedną ze stron są organy gminy,

3.       opiniowanie aktów prawnych, decyzji wydawanych z upoważnienia organów gminy,

4.       sprawowanie doradztwa prawnego na rzecz rady gminy i wszystkich stanowisk pracy w urzędzie,

5.       udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, na wniosek radnych, organów gminy, komisji oraz pracowników urzędu gminy,

6.       wydawanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych – pracowników urzędu gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

7.       informowanie wójta gminy o uchybieniach w działalności pracowników urzędu w zakresie przestrzegania i stosowania prawa oraz skutkach tych uchybień,

8.       aktualizowanie przepisów gminnych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy o samorządzie gminnym,

9.       prowadzenie bieżącej kontroli prawidłowego stosowania przepisów proceduralnych i materialnych w urzędzie,

10.   informowanie pracowników  urzędu o zmianie przepisów dot. zakresu ich obowiązków.