Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Skarbnik Gminy

SkArbnik gminy - główny księgowy

Kierownik Referatu Planowania i Finansów


mgr Maria Gąsecka


tel/fax (094) 351 25 03 wew. 53

e-mail: skarbnik@goscino.com.pl


Skarbnik Gminy będący jednocześnie głównym księgowym budżetu zapewnia:

 

  1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  2. prawidłowe funkcjonowanie Referatu Planowania i Finansów,
  3. nadzór i kontrolę realizacji budżetu gminy,
  4. współdziałanie w opracowywaniu budżetu i sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  5. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  6. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.