Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Skarbnik Gminy

SkArbnik gminy - główny księgowy

Kierownik Referatu Planowania i Finansów


mgr Maria Gąsecka


tel/fax (094) 351 25 03 wew. 53

e-mail: skarbnik@goscino.com.pl


Skarbnik Gminy będący jednocześnie głównym księgowym budżetu zapewnia:

 

  1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  2. prawidłowe funkcjonowanie Referatu Planowania i Finansów,
  3. nadzór i kontrolę realizacji budżetu gminy,
  4. współdziałanie w opracowywaniu budżetu i sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  5. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  6. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.