Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminy GościnoUchwała Nr LXII/364/18 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia z 27 września

690 KBPobierz

2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gościno.

311 KBPobierz

Załącznik Nr 1

75 KBPobierz

Załącznik Nr 2 - Herb

97 KBPobierz