Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminy GościnoUchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gościno.

785 KBPobierz

Załącznik Nr 1

311 KBPobierz

Załącznik Nr 2 - Herb

75 KBPobierz

Załączniki Nr 3-4 - Chorągiew - Flaga

97 KBPobierz