Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, dnia 05.07.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Gościno

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Gościno, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie dotyczące: Opracowania dokumentacji projektowej trybun wraz z ławkami dla zawodników rezerwowych przy boisku sportowym w miejscowości Myślino wraz z utwardzeniem terenu pod trybuny i ogrodzeniem obiektu, zakres zadania obejmuje działki gruntu nr 13/2, 10/1, obręb Myślino.

Projekt pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Myślino poprzez zakup dostawę i montaż trybun sportowych oraz ławek dla rezerwowych zawodników z wiatą wraz z utwardzeniem terenu przy stadionie piłkarskim, celem stworzenia nowoczesnego miejsca rekreacji na terenie Gminy Gościno” realizowany jest w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

w dniu 05.07.2022 r. dokonał unieważnienia postępowania.

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA

W przedmiotowym postępowaniu ofertowym w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym tj., do dnia 05 lipca 2022 r. do godziny 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Unieważnienie

595 KBPobierzPodgląd pliku