Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 194/2021 Burmistrza Gościna z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok, oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2030. - Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gościno na rok 2022. - Objaśnienia do opracowania budżetu Gminy Gościno na 2022 rok - Załączniki do uchwały budżetowej

5.6 MBPobierzPodgląd pliku