Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Nazwa zadania:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gościnie

Nr sprawy:

U/ODPADY– PSZOK/2021

Numer ogłoszenia TED:

2021/BZP 00002546/05/P

Identyfikator postępowania (ID) na „mini portalu”:

9d7c61c5-16b6-4698-9069-9a9a0aa983f6

Link do ogłoszenia na e-Zamówienia

2021/BZP 00235314/01

Numer ogłoszenia TED:
Link do ogłoszenia na „mini portalu”:

2021/BZP 00002546/05/P

Ogłoszenie o zamówieniu

241 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

868 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Formularz OFERTOWY

31 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

55 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

56 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o aktualności informacji

30 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - Wzór umowy

115 KBPobierzPodgląd pliku