Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKA dla dzieci od 12 m-ca życia do lat 3

DRODZY RODZICE!
ŻŁOBEK MIEJSKI W GOŚCINIE
OGŁASZA NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKA

dla dzieci od 12 m-ca życia do lat 3
Liczna miejsc w poszczególnych grupach wiekowych jest ograniczona.
Zasady rekrutacji do Żłobka w Gościnie:

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka osobiście odbywa się
w V etapach:

I ETAP
Od 20.09.2021r. do 14.10.2021r.  Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci  składają wniosek wraz z załącznikami do Inspektora do Spraw Oświaty w Urzędzie  Miejskim  w Gościnie Pani Wandy Milas (pok. 11A, tel. 943513392)
- wniosek jest dostępny w Urzędzie;

II ETAP
Od 15.10.2021r. do 20.10.2021r. weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną złożonych wniosków;

III ETAP
Z dniem 21.10.2021r. o godz. 14.00 ogłoszenie wyników rekrutacji;

IV ETAP
Do 28.10.2021r. Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na odpowiednim druku (druk dostępny w Urzędzie);

V ETAP
W dniu 30.10.2021r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych do Żłobka.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 181/2021 Burmistrza Gościna z dnia 15 września 2021r. w sprawie pierwszego naboru dzieci do Żłobka Miejskiego w Gościnie

496 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 181/2021 Burmistrza Gościna z dnia 15.09. 2021r. - Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego w Gościnie.

67 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 181/2021 Burmistrza Gościna z dnia 15.09.2021 roku - Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej pierwszy nabór dzieci do Żłobka Miejskiego w Gościnie na okres od 03.01.2022r. do 31.08.2022r.

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 181/2021 Burmistrza Gościna z dnia 15.09.2021 roku - Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Gościnie

63 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności dziecka/rodzica*

24 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej na potrzeby rekrutacji

24 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o statusie samotnego rodzica na potrzeby rekrutacji

24 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Gościno na potrzeby rekrutacji

24 KBPobierzPodgląd pliku

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA do Żłobka Miejskiego w Gościnie

24 KBPobierzPodgląd pliku