Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Emisyjność

Burmistrz Gościna informuje, że od dnia 1 lipca 2021r wchodzi obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji budynków.

Deklaracja dotyczy, źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej www.gunb.gov.pl  zakładka złóż deklaracje, lub w formie papierowej, na stronie bip Gościno zakładka druki do pobrania /emisyjność, wypełnioną deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gościnie lub wysłać mailem budownictwo2@goscino.com.pl dopisek emisyjność.

Obowiązek  złożenia  deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, jeżeli w budynku wielorodzinnym nie ma zarządcy każdy właściciel mieszkania składa indywidualnie deklaracje

Deklaracje należy złożyć w terminie 12 miesięcy t.j. do 30czerwca 2022r., nowo powstałe obiekty posiadające źródła ciepła wciągu 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

Deklaracje składamy oddzielnie dla budynków usługowych posiadających źródło ciepła jak i letniskowych, warsztatów

Druki do pobrania

Załącznik - Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

234 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

259 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej.

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - przykład wypełnionej deklaracji - a

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - przykład wypełnionej deklaracji - b

1.7 MBPobierzPodgląd pliku