Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

UWAGA! Zmiana siedziby Referatu ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego tj. 20 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana siedziby Referatu ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Sprawy związane ze: składaniem deklaracji, wymianą pojemników, odbiorem odpadów komunalnych, można załatwić w Referacie Gospodarki Komunalnej na
ul. LIPOWEJ 13 W GOŚCINIE w godz. 7-15.
Nowy numer telefonu do referatu: 94 35 126 55

Za ewentualne utrudnienia w załatwieniu spraw powstałe w wyniku zmiany siedziby ww. referatu przepraszamy.