Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 55 roku życia w Gminie Gościno" powołanej ZARZĄDZENIEM NR 160/2021 BURMISTRZA GOŚCINA z dnia 18 maja 2021 roku, sporządzony w dniu 25 czerwca 2021 roku.

384 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

228 KBPobierzPodgląd pliku

Uprzejmie informuję, że dnia 24 czerwca 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Gościnie wpłynęła 1 oferta w ogłoszonym konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 55 roku życia w Gminie Gościno" w roku 2021.

420 KBPobierzPodgląd pliku

ZARZĄDZENIE NR 160/2021 BURMISTRZA GOŚCINA z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 55 roku życia w Gminie Gościno" w roku 2021

76 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2020 Burmistrza Gościna z dnia 7 lipca 2020 roku - Ogłoszenie o konkursie OFERT NA WYBÓR REALIZATORA: "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób osób powyżej 55 roku życia w Gminie Gościno" w roku 2021

42 KBPobierzPodgląd pliku