Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły - jednostki oświatowe szkoła Gościno - BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

165 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa - opis na dzień 31-12-2020 r.

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Szkoły - jednostki oświatowe szkoła Gościno - Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

215 KBPobierzPodgląd pliku

Szkoły - jednostki oświatowe szkoła Gościno - Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

141 KBPobierzPodgląd pliku

Szkoły - jednostki oświatowe szkoła Gościno - Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

127 KBPobierzPodgląd pliku