Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki głosowań

205 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/208/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościno na lata 2021 - 2029

339 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/208/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/208/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku

155 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/208/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku

143 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/209/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

588 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/210/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/211/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku Pana Sławomira Wiesława Sala

755 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/212/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/213/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Gościnie na rok 2021

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/214/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościno w 2021 roku

4.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/215/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Ząbrowo na rzecz Gminy Gościno

438 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/216/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno na rzecz Gminy Gościno

434 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/217/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Dargocice w drodze przetargu

483 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/218/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Myślino

529 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/219/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Wartkowo i Ramlewo

667 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/220/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Miasto Gościno, Dargocice i Ramlewo

592 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z sesji

17.5 MBPobierzPodgląd pliku