Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Gościno, dnia 27 listopada 2020r.

CP.B.6733.009.2020

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 6, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z pózn. zm.) Burmistrz Gościna zawiadamia o wysłaniu w dniu 27 listopada 2020r. do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej 15 i 0,4kV, słupa linii napowietrznej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowo – napowietrznymi 15 i 0,4 kV wraz ze złączami niskiego napięcia dla zasilania działek w miejscowości Ząbrowo na działkach nr 4, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 409, obręb Ząbrowo, Gościno (obszar wiejski).

    Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58. Ze względu na wprowadzony stan epidemii i wprowadzone ograniczenie w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Gościnie informacje udzielane są drogą telefoniczną i mailową.

Wnioski i zastrzeżenia można składać mailowo na adres budownictwo@goscino.com.pl  w terminie 14 dni od dnia podania w/w obwieszczenia do publicznej wiadomości.

OBWIESZCZENIE

288 KBPobierzPodgląd pliku