Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki głosowań

242 KBPobierz

Uchwała Nr XX/163/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gościno na rok 2020

1.1 MBPobierz

Uchwała Nr XX/164/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościno na lata 2020 - 2025

4.1 MBPobierz

Uchwała Nr XX/165/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Ramlewo

594 KBPobierz

Uchwała Nr XX/166/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Ramlewo

596 KBPobierz

Uchwała Nr XX/167/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

1.4 MBPobierz

Protokół z sesji

4.2 MBPobierz