Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2020-07-07

Zamawiający:
OSP WARTKOWO

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: ZP/OSP WARTKOWO/2020
numer ogłoszenia: 556629 - N - 2019 z dnia 01.07.2020r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4  dla OSP WARTKOWO"

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie prowadzone pod nr post.: ZP/OSP WARTKOWO/2020

PYTANIA z dnia 06.07.2020r.

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez nadbudowy na dachu kabiny z napisem STRAŻ?
Odpowiedzi:
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu bez nadbudowy na dachu kabiny z napisem STRAŻ. Napis STRAŻ może być wyeksponowany i podświetlany w inny sposób.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z sygnalizacją ostrzegawczą na tylnej ścianie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z sygnalizacją ostrzegawczą na tylnej ścianie zabudowy. W ocenie Zamawiającego utrudnia to pracę operatora autopompy w godzinach nocnych.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z min 3 modulowanymi tonami?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z modulatorem o min 3 modulacjach tonów.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez koła zapasowego mocowanego na stałe?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu bez mocowania koła zapasowego na stałe. Zamawiający planuje  wstąpienie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i może być dysponowany poza powiat i  województwo.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez dodatkowej listwy oświetleniowej LED w górnej części zabudowy oraz nad drzwiami kabiny? Pragniemy wyjaśnić, że nad każdą skrytka zamontowane jest oświetlenie pola pracy, które w skuteczny sposób oświetla również miejsce w najbliższym otoczeniu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Oświetlenie nad drzwiami kabiny w sposób znaczny przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ratowników w nocy.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z przestrzenią wewnątrz kabiny min 1400mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Chodzi o zapewnienie, jak największego komfortu pracy ratowników. Każdy przysłowiowy centymetr szerokości w kabinie jest istotny do sprawnego, szybkiego i bezpiecznego przygotowania załogi do działań.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w skuteczny system wizualnego informowania kierowcy o otwartych podestach itp. bez alarmu słownego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne  i wie, że system ostrzegawczy wizualny nie jest wystarczający w 100%. Posiadając ten system w innych pojazdach, doszło do uszkodzenia szuflady ze sprzętem.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze skrytkami wykonanymi w całości z aluminium?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu ze skrytkami wykonanymi w całości z aluminium.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze szerokością skrytki przelotowej min 680mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Pomniejszenie przestrzeni skrytek o 120mm stanowi znaczne ograniczenie manewrowości przy wyciąganiu i chowaniu sprzętu.

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający dopuści pojazdu bez regału obrotowego? Pragniemy wyjaśnić, że pierwsza przelotowa skrytka wyposażona jest w panel wysuwany na długie urządzenia ratownicze.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie pojazdu z panelem wysuwanym. Panel (regał) obrotowy jest sprawdzony i uznany za wygodniejszy do prac w trakcie akcji ratowniczo – gaśniczych.

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z balustradami wykonanymi z kompozytu o wysokości min 100mm bez elementów barierki rurkowej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Elementy barierki rurkowej pozwolą, w razie potrzeb, na szybki i w miarę nieinwazyjny montaż dodatkowego oświetlenia, czy zabezpieczenia sprzętu na zabudowie.

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z nasadami tłoczonymi znajdującymi się poza skrytkami?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z nasadami tłocznymi poza skrytkami. Lokalizacja nasad na zewnątrz może powodować szybsze i przypadkowe uszkodzenia mechaniczne

PYTANIA z dnia 06.07.2020r.

dotyczące części nr 4.2 – zestaw sprzętu hydraulicznego zamontowany na pojeździe

Pytanie nr 1: agregat do zasilania narzędzi hydraulicznych
Czy zamawiający dopuści agregat hydrauliczny o następujących parametrach?
- waga 32,5 kg (tylko 0,5kg więcej niż wymagana)
- zbiornik oleju hydraulicznego wykonany z przeźroczystego tworzywa umożliwiający kontrolę stanu poziomu oleju, o 1 litr większej pojemności użytkowej oleju hydraulicznego użytkowego niż wymagana
- pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na ww. parametry agregatu hydraulicznego.

Pytanie nr 2: nożyce hydrauliczne
Czy zamawiający dopuści nożyce o następujących parametrach?
- rozwarcie ostrzy 200mm (tylko 1cm mniej niż wymagane)
- średnica przecinanego pręta 42mm
- siła cięcia 1101kN (większa niż wymagana)
- najwyższa klasa cięcia wg EN13204 ( K )
- ergonomiczny stały uchwyt umożliwiający pracę narzędziem w różnym położeniu
- wytrzymałe ostrza wykonane w technologii kutej
- smarowanie raz w roku przez serwis i brak konieczności wykonywania tej czynności przez użytkowania
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na ww. parametry nożyc hydraulicznych.

Pytanie nr 3: rozpierak ramieniowy
Czy zamawiający dopuści nożyce o następujących parametrach?
- waga 16,7 kg (dużo lżejszy niż wymagany, przez co łatwiejszy w operowaniu)
- rozwarcie ramion 730mm (większe niż wymagane)
- ergonomiczny stały uchwyt umożliwiający pracę narzędziem w różnym położeniu
- siła ściskania 115kN (dużo wyższa niż wymagane minimalne 101kN)
- rozwarcie ramion 730mm (większe niż wymagane o 2cm)
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na ww. parametry rozpieraka ramieniowego.

Pytanie nr 4: rozpieracz kolumnowy z wymiennymi głowicami
Czy zamawiający dopuści rozpieracz kolumnowy o następujących parametrach?
- demontowane, obrotowe głowice rozpieraczy
- waga rozpieracza 17,7 kg
- długość w stanie złożonym 680mm
- długość w stanie rozłożonym 1180mm
- siła rozpierania 135kN (większa niż wymagana)
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na ww. parametry rozpieracza kolumnowego z wymiennymi głowicami.

Kierownik Zamawiającego
Prezes OSP Wartkowo - Łukasz Kraczkowski


Odpowiedzi

184 KBPobierz