Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki głosowań

272 KBPobierz

Uchwała Nr XVIII/141/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla miasta i gminy Gościno

455 KBPobierz

Załącznik - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla miasta i gminy Gościno

1.6 MBPobierz

Uchwała Nr XVIII/142/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

358 KBPobierz

Uchwała Nr XVIII/143/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gościno na rok 2020

2.1 MBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/143/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25.06.2020 r.

202 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/143/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25.06.2020 r.

208 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/143/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25.06.2020 r.

200 KBPobierz

Uchwała Nr XVIII/144/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościno na lata 2020-2025

327 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/144/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25.06.2020 r.

2.9 MBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/144/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25.06.2020 r.

152 KBPobierz

Uchwała Nr XVIII/145/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gościna

198 KBPobierz

Uchwała Nr XVIII/146/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gościno za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gościno za rok 2019

248 KBPobierz

Uchwała Nr XVIII/147/20 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gościna z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

300 KBPobierz