Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Gościno, dnia 26 maja 2020r.

CP.B.6733.003.2019

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

Burmistrz Gościna zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

budowę linii kablowej 15kV w zamian za odcinek linii napowietrznej 15kV nr 513 w odgałęzieniu „Ramlewo Stacja Paliw" oraz Wartkowo „Osiedle" zlokalizowany w miejscowości Wartkowo, gmina Gościno na działkach nr 20, 22, 41, 72/2, 123/133, 123/134, 123/32, 123/28, 123/132, 123/33, 123/97, 23/34, 23/2, 24, 23/6, 123/73, 123/72, 123/39, 117, 116, 115, 124/1, 123/63, 123/64, 123/65, 123/35, 123/70, 123/71, 123/74, 123/75, 123/25, 123/96, obręb Wartkowo, Gościno (obszar wiejski).

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można zapoznać się w siedzibie Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58, pokój 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 ÷ 1500.

Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gościnie.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii i wprowadzone ograniczenie w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Gościnie informacje udzielane są drogą telefoniczną i mailową.

Wnioski i zastrzeżenia można składać mailowo na adres budownictwo@aoscino.com.pl w terminie 3 dni od dnia podania w/w obwieszczenia do publicznej wiadomości.

OBWIESZCZENIE

291 KBPobierz