Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

166 KBPobierz

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŚCINO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

146 KBPobierz

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŚCINO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

132 KBPobierz

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

216 KBPobierz

Informacja dodatkowa

1.6 MBPobierz

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

142 KBPobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

128 KBPobierz