Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie Urzędu Zamówień Publicznych
Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej, Urząd Zamówień Publicznych, uprzejmie informuje, co następuje:
W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający, Gmina Gościno, informuje, że otrawcie ofert wyznaczone na dzień 31 marca 2020r. na godzinę 10:10,w postępowaniu przetargowym oznaczonym B/CENTRUM KRYZYSOWE-GOŚCINO/2020, odbędzie się bez fizycznego udziału wykonawców z jednoczesnym zapewnieniem wykonawcom transmisji online z otwarcia ofert.

Poniżej podajemy link (adres internetowy) do kanału internetowego Youtube Gmina Gościno, na którym będzie transmitowana na żywo sesja z otwarcia ofert:  
 https://www.youtube.com/channel/UCT8AwWLNbI_rJc2Xbn1WzUw/live