Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy PROMYK w Gościnie

dotyczy ogłoszenia naboru z dnia 20.01.2020 roku

Gościno, dnia 11.02.2020r.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58,     78-120 Gościno

II. Stanowisko urzędnicze: kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy PROMYK w Gościnie

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została: Pani Anna Salawa, Gościno

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy PROMYK w Gościnie - wpłynęły dwie aplikacje. Pracodawca dokonał ocen złożonych aplikacji. W wyniku tych czynności stwierdził, że obie aplikacje spełniają formalne wymogi postawione w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym przeprowadzone zostały rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

W wyniku tych czynności Burmistrz Gościna zdecydował o zatrudnieniu na konkursowe stanowisko Panią Annę Salawę.

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki