Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych:

  • 25.06.2020r.- Punkt konsultacyjny:

Targowisko w Gościnie dostępny w godz.9-12 (możliwość swobodnego porozmawiania z pracownikami Urzędu Miejskiego o zagospodarowaniu przestrzennym obrębu Miasto Gościno);

Urząd Miejski w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58
78-120 Gościno
Pokój nr 12
Tel. 94 35 125 03/94 35 133 85

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH!

Prezentacja

831 KBPobierzPodgląd pliku

Ankieta

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Podsumowanie z przebiegu procesu konsultacji społecznych „Planowanie z Mieszkańcami" dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościno dla obrębu Miasto Gościno

2.2 MBPobierzPodgląd pliku