Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki głosowań

273 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gościno.

847 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/108/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemniki oraz szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych na terenie Gminy Gościno.

1.2 MBPobierz

Uchwała Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gościno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

757 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 listopada 2019 roku - nieruchomości zamieszkałe

77 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 listopada 2019 roku - nieruchomość niezamieszkała

138 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 listopada 2019 roku - nieruchomości letniskowe

74 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno.

6.9 MBPobierz

Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gościno, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.2 MBPobierz

Uchwała Nr XIV/112/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno na rzecz Gminy Gościno.

451 KBPobierz

Protokół z sesji

432 KBPobierz