Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gościno na rok 2020.

100 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do uchwały budżetowej

293 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do opracowania budżetu Gminy Gościno na 2020 rok

118 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr50/2019 Burmistrza Gościna z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025

472 KBPobierzPodgląd pliku