Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHMOŚCI

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI


Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)  Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu na zbycie niżej wymienionej nieruchomości:

  1. Dnia 4 października 2019r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Gościnie ul. IV Dywizji WP 58 odbył się pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościno.
  2. Przedmiotem przetargu była działka gruntowa  oznaczona numerem 110/37 o powierzchni  0,2411 ha, położona w obrębie ewidencyjnym  0084,Miasto Gościno, ujawniona w Księdze  wieczystej numer KO1L/00023889/7.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości – 59.000,00 zł
  4. Do uczestniczenia  w przetargu  przystąpiła jedna osoba.
  5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 59.590,00 zł
  6. Ustalony nabywca – Katarzyna Kindermann
  7. Informację wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu tj. od dnia 11.10.2019r. do dnia 18.10.2019r

Informacja - czytaj całość

52 KBPobierz