Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

Kołobrzeg, dnia 09 października 2019 r.

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

B.6740.00637.2019

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 09 października 2019 r. na wniosek:

TROTON Sp. o.o.
Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno;

została wydana decyzja nr 00862/2019 o pozwoleniu na

budowę budynku magazynowego - etap II - na działce nr 69/16, obręb Ząbrowo, Gościno (obszar wiejski)

Jednocześnie informuję, iż w związku z wydaniem ww. decyzji o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy, które są wyłożone do wglądu w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6, pokój 28 w terminie 21 dni od dnia ukazania się tej informacji (godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 730 - 1500).

INFORMACJA

214 KBPobierz