Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2019

0.9 MBPobierz

załączniki zbiorczo

456 KBPobierz

Załącznik 15 - SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE Z DZIAŁALNOŚCI w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

232 KBPobierz

Załącznik 20 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „PROMYK” w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

117 KBPobierz