Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA - Dyżury Urzędnika Wyborczego

Dyżury Urzędnika Wyborczego

w Urzędzie Miejskim w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 58
pełni Pani Róża Smarul 94 351 33 75 (w godzinach urzędowania)
lub 605 728 117.  
Terminy i godziny pełnienia dyżurów przez urzędnika wyborczego:

10.09.2019 r. (wtorek) w godz. 1400 – 1500,
11.09.2019 r. (środa) w godz. 1400 – 1500,
12.09.2019 r. (czwartek) w godz. 1400 – 1500.
13.09.2019 r. (piątek) w godz. 1400 – 1500.