Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA
KONTROLA PODATNIKÓW W GMINIE GOŚCINO

Burmistrz Gościna

informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, Zarządzeniem Nr 36/2019 Burmistrza Gościna z dnia  13 sierpnia 2019 roku powołany został Zespół ds. kontroli podatkowej, podatników z terenu Gminy Gościno.

Skład powołanego Zespołu kontrolującego:

  1. Mirosław Zalewski – Przewodniczący Zespołu
  2. Teodora Prończuk – członek Zespołu
  3. Grażyna Lewandowska - członek Zespołu
  4. Wiesława Korycka - członek Zespołu
  5. Tomasz Spanier - członek Zespołu
  6. Jarosław Osiński - członek Zespołu

Informujemy również, że wszyscy podatnicy, którzy mają wątpliwości, co do faktu czy złożone przez nich deklaracje podatkowe lub inne informacje lub dane, zgłoszone do organu podatkowego są prawidłowe,  mogą, do czasu rozpoczęcia kontroli, tj. do dnia 1 października 2019r., dokonać stosowanych korekt i uzupełnień.

Zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Gościnie, od wtorku do piątku -  w godzinach od 700 do 1500 – pokój nr 9 (I piętro).

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki