Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki głosowań

278 KBPobierz

Uchwała Nr IX/71/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

285 KBPobierz

Uchwała Nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

1.3 MBPobierz

Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wartkowo

463 KBPobierz

Uchwała Nr IX/74/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno

380 KBPobierz

Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania

2.5 MBPobierz

Uchwała Nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gościno dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wierzbka Dolna

4.5 MBPobierz

Uchwała Nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gościna

189 KBPobierz

Uchwała Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gościno za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gościno za rok 2018

222 KBPobierz

Uchwała Nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gościna z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

270 KBPobierz

Protokół z sesji

15.4 MBPobierz