Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GOŚCINO W WIEKU 60+

319 KBPobierz

Protokół - Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn." Program Szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w Gminie Gościno" powołanej Zarządzeniem Nr 25/19 Burmistrza Gościna z dnia 31 maja 2019 r., sporządzony w dniu 25 czerwca 2019 roku

487 KBPobierz

ZARZĄDZENIE NR 25/19 BURMISTRZA GOŚCINA z dnia 31 maja 2019 r. - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w Gminie Gościno" w 2019 roku

353 KBPobierz

Zał Nr 1 - Ogłoszenie o konkursie OFERT NA WYBÓR REALIZATORA: "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w Gminie Gościno" w 2019 roku

76 KBPobierz

Zał Nr 2 - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na realizację: "Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w Gminie Gościno" w 2019 roku

228 KBPobierz