Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w Gminie Gościno" powołanej ZARZĄDZENIEM NR 103/2020 BURMISTRZA GOŚCINA z dnia 7 lipca 2020 roku, sporządzony w dniu 11 sierpnia 2020 roku.

451 KBPobierzPodgląd pliku

ZARZĄDZENIE NR 103/2020 BURMISTRZA GOŚCINA z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w Gminie Gościno" w roku 2020

358 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2020 Burmistrza Gościna z dnia 7 lipca 2020 roku - Ogłoszenie o konkursie OFERT NA WYBÓR REALIZATORA: "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w Gminie Gościno" w roku 2020

663 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 do ogłoszenia SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na realizację: "Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w Gminie Gościno" w roku 2020

3.4 MBPobierzPodgląd pliku