Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 26 maja 2019 roku Obwodowe Komisje Wyborcze:
  • Nr 1 w Gościnie  z siedzibą w Urzędzie Miejskim
  • Nr 2 w Gościnie z siedzibą w Szkole Podstawowej,
  • Nr 3 w Gościnie z siedzibą w Domu Kultury,
  • Nr 4 w Robuniu z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej,
  • Nr 5 w Wartkowie z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej,

rozpoczną pracę o godz. 600.

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywa się w godzinach 700 – 2100.

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 6 w Gościnie z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej (obwód odrębny) rozpocznie pracę o godz. 830.
Głosowanie w tym obwodzie odbywa się w godz. 900 – 2100.