Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki głosowań

696 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

126 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Gościno

6.1 MBPobierz

Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

58 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

69 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościno dla obrębu Miasto Gościno

74 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Pławęcino dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2019

47 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Ząbrowo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2019

60 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres 3 lat

37 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pobłocie Małe

30 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Gościno-Dwór na rzecz Gminy Gościno

43 KBPobierz

Protokół z sesji

5.9 MBPobierz