Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościńskie Centrum Sportu "OLIMP" w Gościnie - BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

163 KBPobierz

Gościńskie Centrum Sportu "OLIMP" w Gościnie - Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

222 KBPobierz

Informacja dodatkowa - opis

1.2 MBPobierz

Gościńskie Centrum Sportu "OLIMP" w Gościnie - Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

141 KBPobierz

Gościńskie Centrum Sportu "OLIMP" w Gościnie - Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

128 KBPobierz