Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gościno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno.

Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest Burmistrz Gościna.
Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się przez adres e-mail: goscino@goscino.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator Danych Osobowych
Burmistrz Gościna