Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, dnia 19 lutego 2019 r.

Na podstawie: Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195)

P E T Y C J A

W związku z rażącym wzrostem podatku od nieruchomości dla Przedsiębiorców i wynikającym z tego wyhamowania inwestycji oraz spowolnieniem wzrostu przychodów, zwracamy się o dokonanie rzeczowej analizy i ewentualnej korekty budżetu na rok 2019.

Według naszych wyliczeń obecna stawka na poziomie 23.10 zł za m2 znacząco wpłynie, w sensie negatywnym, na podejmowane przez nas decyzje odnośnie planowanych inwestycji, a w konsekwencji obniży dochody z w/w podatku dla budżetu Gminy.

Jednocześnie zwracamy uwagę na prawdopodobne zjawisko wyrejestrowywania działalności i przechodzenia do szarej strefy, co również będzie skutkowało niższymi przychodami dla naszej Gminy.

Jesteśmy gotowi by wspólnie z Radą Miasta dyskutować na ten temat i przedstawiać naszym zdaniem propozycje stymulujące rozwój przedsiębiorczości w naszej Gminie.

Petycja

566 KBPobierz

Odpowiedź

124 KBPobierz